شماره تماس ما :09141612696-09059427155
اینستاگرام ما:@serajcylinder
شماره فکس:04436523780
آدرس:Khoy Iran - Industrial Park