شماره تماس ما :09141612696-09059427155
اینستاگرام ما:@serajcylinder
شماره فکس:serajcylinder@gmail.com
آدرس:Khoy Iran - Industrial Park

دستگاه تست ضربه

دستگاه تست ضربه (Impact Test MC.)

این تست برای بدست آوردن میزان انرژی جذب شده توسط قطعه برای شکست ، در ابعاد و شرایط مشخص میباشد. که طبق استاندارد ملی ایران  ISIRI 796 – ۱یا ISO 148 – ۱ صورت میگیرد.